2006-08-29

En annorlunda debut

Poesi, skriven av litteraturvetare, för litteraturvetare dominerar scenen. Poesi, skriven av lyrikovänner och authors against litterature är den dominerande tendensen. Judith Blåes debut i september kommer i alla fall att bli annorlunda. En romantisk röst, ett eget tonfall, om kärlekslekar och ömhetsbristningar mot fonden av ett öländskt landskap.och hade jag inte motståndskraft
som lakansväv för en vind
och skulle jag kanske slita mig
om inte hans nypor vore

bomullsvikta märken
vart andetag en minnesbild


(ur ”Promenader”)

Inga kommentarer :