2007-09-21

Se Ekelöfs blick!


<<< K special: Ekelöfs blick
"I år firas hundraårsminnet av Nordens kanske störste diktare inom modern poesi - Gunnar Ekelöf. Han är den moderne mystikern, för vilken paradoxen är ett villkor och en väg till insikt. I filmen berättar en rad författare om hur Ekelöfs diktning har inspirerat dem."

Inga kommentarer :