2009-07-26

Raderna

Måleriet är människans djupaste, effektivaste och snabbaste morse-system. Måleriet är en himmel av svarta hål, en skog av brun starr, ett skrik i det tysta talet.

Torsten Andersson

Inga kommentarer :