2009-08-08

Raderna: Gogol

Exakt vilken ställning denne betydande person hade är alltjämt obekant. Man bör dock veta att denna betydande person nyss hade blivit en betydande person och dessförinnan varit en obetydande person. För övrigt räknades han inte heller nu som betydande i jämförelse med andra, som var ännu mer betydande. Men det finns alltid ett slags människor, som finner det utan betydelse som andra tycker är betydelsefullt. För övrigt ansträngde han sig att öka sin betydelse på olika sätt.

Nikolaj Gogol
Ur Kappan

Inga kommentarer :