2009-09-05

Den inre elden måste återupprättas; utan den kan ingenting göras

Jag har skrivit mitt eget manifest. Det kan läsas här.

(Och nej, rubriken är inget citat, jag har skrivit det själv. Faktum är att rubriken är en slags kortversion av mitt manifest.)

Inga kommentarer :