2010-06-28

Zen-dikt av Peter Lindforss

Det är ganska få svenska författare som skriver lika bra på engelska som på svenska. Louise Halvardsson, som jag redan tagit upp, är en av dem. Peter Lindforss är en annan. Jag vet, jag har publicerat honom några gånger. Det är av kvalitetsskäl som jag gör det.


ZEN-POEM (sort of)

I sat by the water
I felt almost alive
I decided
that I would every day
talk to a small child
a dog, a cat
someone very old or lonely
walk ten miles
write a poem
and don´t think so much
about how everything is changing

- Peter Lindforss

Inga kommentarer :