2010-10-02

Raderna: Inger Christensen

hösten finns;eftersmaken och eftertanken
finns; och enrum finns; änglarna,
änkorna och älgen finns; enskildheterna
finns, erinran, erinrans ljus;
och eftertanken finns, ekträdet och almträdet
finns, och enbärsbusken, enheten, ensamheten
finns, och ejdern och etterspindeln finns,
och ättikan finns, och eftervärlden, eftervärlden

______________________________

Ur Alfabet 1981

En diktsamling som börjar med det doftande ljudet:
"aprikosträden finns, aprikosträden finns"

Inga kommentarer :