2010-12-24

En julsaga - dikt av Peter LindforssI natt sover du med din älskade
Ingen sätter sig i bilen i kväll
för att hålla ett uteblivet möte
ingen famlar efter en anledning
till att hålla ut ännu ett år
ingen begär det omöjliga
inte ens av sig själv
bara en stund av värme i kylan

I natt sover du med din älskade
bara som en stund av värme i kölden

- Peter Lindforss

Inga kommentarer :