2010-12-25

Ett par ord från Horace...

...kan aldrig skada.

"Melankoli - det är när solen slocknar i andens rike. Gud blir ett namn, som intellektet bollar med. All teologi är melankolisk. Den pekar ut en ljus fläck på himmelen, men ingen värme kommer därifrån."

Ur Meteorer, Horace Engdahl, 1999
Nyss återfunnen efter letning i bokhyllorna.

Inga kommentarer :