2011-01-18

Komma - utrotningshotad tidskrift

Ber att få rekommendera nya numret av Komma (nr 4/10), kanske är det också ett av de sista numren för det är ingen hemlighet att tidskriften är akut nedläggningshotad. Enligt den nya fördelningen av stödpengar från Kulturrådet får Komma fortfarande inte mer än 25.000 kr i tidskriftsstöd, samma stöd som de fick i fjol och då var det en halvering från 50.000 kr.

Inte desto mindre är Komma en av de viktiga tidskrifterna. För mig har den i alla fall varit en slags tillflyktsort, när så många andra publiceringsvägar varit stängda. Jag har publicerat både dikter och artiklar där ett par gånger. Och i det nya numret medverkar jag med en diktsvit med politiskt innehåll (den handlar om övervakningssamhället, och är uttalat självbiografisk).

Över huvud taget ser jag Komma liksom flera andra av de små litterära tidskrifterna som politisk på grund av dess funktion. Den vågar kritisera Kulturrådet (den hand som föder den), vågar också publicera obekvämt material till försvar för den enskilda människans integritet, dikter som inga andra tidskrifter förmodligen skulle ta i. Trots att jag inte längre befinner mig så långt till vänster som jag gjorde för nu tio år sedan, är min diktsvit ”Under bevakning” förmodligen att betrakta som kontroversiell, och jag tror varken Ordfront Magasin eller ens Tvärdrag skulle ha vågat publicera den. Några andra litterära tidskrifter som kunde ha publicerat den kan jag helt enkelt inte komma på, eftersom det handlar om lyrik som talar tydligt om både politik, samhälle och existentiella frågor!

Förutom min egen långdikt, som består av 22-23 kortare partier, vill jag speciellt rekommendera diktsviten av Jane Morén i samma nummer. Också Maria Edgrens (hon har medverkat i Aurora) dikt om sin arbetarklassbakgrund är bra.

Inga kommentarer :