2011-02-21

B(u)ildt with oil in his veins?

Somliga tycker att det låter konstigt när Bildt tar ordet "människor" i sin mun.
"Marknader" verkar ligga bättre till. Idag hade det varit fint om han sagt människor, före marknader.

Politiker runtom i Europa reagerar snabbt mot Kadaffis mördande, EU-ministrarna under Ashton samlar ihop sig till ett fördömande. Bildt är naturligtvis med på det kollektiva uttalandet. Men ge honom fem minuter i svensk TV och han talar om marknader, om behovet av stabilitet, om marknadens oro, om oljan.

"I hope the Libyan leadership will refrain from aggression and intimidation against demonstrators and listen to its demanding asking for reforms," säger Van Rompoy, annars inte känd som någon vänlighetsminister.

Så mycket blod i ådrorna har inte Bildt.
Han säger: Vi kan inte ta ställning för någondera sidan.
Same procedure as last week. Diplomati för försäljare.
_____________________________________________

Tillägg: Robert Fisk på The Independent om Kadaffi.

Inga kommentarer :