2011-03-12

Apropå katastrofer...

"frivilliga" såväl som "ofrivilliga", så är det trots allt en form av glupskhet som dominerar bilden. Om glupskheten minskades, det pockande vinstbegäret, människornas inplantering i strukturer av delvis rationell, delvis irrationell art, om vi såg framåt mot en nolltillväxt, i stället för den gamla ackummuleringstanken, om vi slutade att hopa oss själva och våra barn bland oljecisterner och kärnkraftverk, om vi drog ut konsekvenserna av de arton månader som passerat, så skulle tanken bryta ny mark; i ljuset av Pakistanska flodvågen, Haitis jordbävning, Australiens översvämningar, Kinas jordbävningar, Indiens översvämningar, Oljekatastrofen i Mexikanska Golfen, de osläckliga bränderna som hotade de ryska kärnkraftverken, Arabernas uppror, de fattigas utmattning, vulkanernas tryck, de rikas skygglappar, och det obehagliga beslutet att bygga mer kärnkraft någonstans på flajen mellan terrorism och opålitliga jordskorpor, mellan en teutonisk platta och en annan, mellan en tidsålder av kontroll och en tidsålder som håller på att tappa all kontroll - om vi drog ut konsekvenserna så tror jag alla fattar vad vi måste välja.

Här en bit text från Thomas Tidholms webbsida:

Vi talar om en stor sak. Är det moderna egentligen ett omedvetet självmordsprojekt?

Det skulle vi aldrig tillstå. Men om vi istället ser till resultat och antar att det finns en koppling mellan resultat och målsättning, så som det vanligtvis förhåller sig – och resultatet är i detta fall tillräckligt entydigt – ser vi en tydlig målsättning: Att döda allt levande utom just människorna och kanske människornas hundar och krukväxter.

(- - -)

Eller är det en tillfällighet att i stort sett varje mänsklig verksamhet, till och med dagens jordbruk, har bieffekter som är mer eller mindre fatala för den s.k. miljön, dvs livet på jorden. Eller att i stort sett ingen mänsklig ekonomisk aktivitet idag är positiv för naturen, dess liv, dess mångfald.

Ett beslut tycks alltså ha tagits någonstans om att släcka allt liv på den här planeten, vi har bara inte formulerat det så. Vi har formulerat det i andra termer.

1 kommentar :

Helena Looft sa...

Ja, exakt. Jag tänkte just citera lite ur Fria Tidningar på samma tema, det blir nog ett inlägg om det också.