2011-06-29

Raderna: Czezlaw Milosz

Det visar sig ha varit ett missförstånd.
Bokstavligt tog man det som var på försök.
Snart skall floderna återgå till källorna,
vinden skall upphöra att vandra.
I stället för att knoppas ska träden söka rötterna.
Åldringar skall springa efter bollen,
se sig i spegeln där de är barn på nytt.
De döda skall vakna och ingenting fatta.
Tills allt som har gjorts skall göras ogjort.
Vilken lättnad! Andas ut, ni som har lidit så.

Inga kommentarer :