2011-09-01

Kärleksförklaring

Om du behandlas illa
är jag ditt medborgarvittne.

Min älskade i Fas 3
du är mera värd än så här.

Inga kommentarer :