2011-08-28

Democracynow: om urholkandet av skolan - i USA, och sen?

En av de bästa oberoende nyhetskanalerna i USA är Democracynow, Amy Goodmans program. Där diskuterade man i veckan USA:s nya skolpolitik. Nedskärning av lärare, fler elever i varje klass, ett ökat beroende av tester, tester som i sin tur blivit en - som man säger – ”god affärsidé”, för de företag som under året ska leverera dessa tester till osäkra rektorer och skolledningar.

Det berättas om hur användandet av tester ständigt ökar, och att elever sätts i skolning, inte på ämnen, utan på hur man klarar dessa test. Man avläser test-”pedagogiken” säg, i stället för att läsa historia eller språk. Elever fås att tro att de går i skolan för att klara test, test som sedan blir avgörande för deras fortsatta studieliv.

Och, som man bäddar får man ligga: många skolor har nu blivit avslöjade med att fuska med testresultaten, för att klara sina elever igenom. Lärare har offrat sin heder för att gå in och rätta dåliga testresultat, för att höja skolans marknadsvärde. Det hela är just så halvkriminellt affärsmässigt som man vill (?) att det ska bli även här.

Fråga: Kommer då de fina skolorna, med de dyrbara eleverna, att kunna köpa sina studenter fria?
Ska pengar avgöra vilken standard en skola har, vilka som har ”rätt” till högre betyg, vilka som ska forslas lättvindigt igenom utbildningssystemet, därför att just deras skola vill ha hög cred?

Därtill kommer att man planerar (alltihop i grunden av ekonomiska orsaker) att låta allt större del av utbildningssystemet ligga på internetundervisning. Man undrar varför just utbildning och skolor ska ta stryk av ekonomisk ”reformpolitik” som fortfarande inte rör nämnvärt vid de 25% miljardärer, som hysteriskt försvaras av den ärkekonservativa tea-party-rörelsen.

Samma sak i Portugal: Vad är det första man drar in på? Jo, byskolor. De fattigas sista resurser.
Som Diane Ravitch,(the former assistant secretary of education) sa i Amy Goodmans program: Slutsatsen är att de fattiga får nöja sig med nätundervisning, de rika får både lärare och nätet. Och fusk-rättade tester, kan man tillägga.

Se programmet: här

Se även: Diane Ravitch hemsida.

Inga kommentarer :