2011-10-13

Quiz på danska; för omväxlings skull...

Vem har skrivit det här? Och se nu till att göra gåtan intressant genom små antydningar, lämpliga att leda andra qvizzare vidare.

Det var paa den Sti, der ligger mellem Nørre- og Østerport. Klokken var omtrent halv syv. Solen havde tabt sin Magt, kun Erindringen om den bevaredes i et mildt Skjær, der udbredte sig over Landskabet. Naturen aandede friere. Søen var stille, blank som et Speil. Blegdammens hyggelige Bygninger speilede sig i Vandet, som et langt Stykke ud var mørkt som Metal. Stien og Bygningerne paa den anden Side belystes af afmægtige Solstraaler. Himlen var klar og reen, kun en enkelt let Sky gled ubemærket hen over den, bedst at bemærke, naar man fæstede Øiet paa Søen, over hvis blanke Pande den forsvandt. Intet Blad rørte sig. - Det var hende. Mit Øie har ikke bedraget mig, om end den grønne Kaabe har gjort det. Uagtet jeg nu i saa lang Tid havde været forberedt, var det mig dog umuligt at beherske en vis Uro, en Stigen og Falden ligesom Lærkens, der over de hosliggende Marker steeg og faldt i sin Sang. Hun var alene.

14 kommentarer :

Lennart Erling sa...

Detta är alldeles sant: min första tanke var: Kierkegaard - utan annan grund än en vag ingivelse... sen var det en baggis att googla fram Søren Kierkegaard: Enten - Eller

Vad blir priset?

Gabrielle Björnstrand sa...

Njet. Det är bara halva svaret. Priset blir som vanligt - långvarigt återkommande intresse för gemensamma angelägenheter; typ litteratur eller trappstädning.


Klart att du kände igen K.

Lennart Erling sa...

Johannes?

Gabrielle Björnstrand sa...

Ja, den evigt tveksamme. För vilken man får förståelse om man betänker: "Det er tretusind lysår mellem mig och Regine Olsen".

Karin S sa...

Hah! I morgon kör jag ett quiss ni aldrig klarar. (Jag fortsätter på väldigt dålig förlorare spåret. Denna gång har jag inte ens deltagit.)

Gabrielle Björnstrand sa...

Som den äldre av oss två, Karin; - måste jag bara likt en pillmarig besserwisser undervisa dig om att ett quiz i dessa mycket lösa och opålitliga sammanhang inte framförallt är en tävling, utan en social lek.

Have I made myself clear?

Lennart Erling sa...

Jag vill bara be om ursäkt för mitt sätt att ge svaret direkt. Nu läser jag att jag ju skulle "göra gåtan intressant genom små antydningar..."
Men det är en yrkessjukdom. Vi bibliotekarier vill ge svar på allt... snabbt.
Jag ser fram emot ditt quiz, Karin!

Karin S sa...

Som korvspad, chère amie,
Men det ger jag faen i!

Lennart Erling sa...

Aha! Du fortsätter med poesin, Karin. Nu med vackert rim...

Gabrielle Björnstrand sa...

Karin, jag bara retas lite extra med dig. Drt funkar ju bra;)

Gabrielle Björnstrand sa...

Lennart, ja, där var du snabb. Läs instruktionerna noga, som min goda nevrolog brukar säga;)

Karin S sa...

Drt fnkr frtrfflgt.

Har lagt mig till med en ny poetik, som du kanske märker.
Vill inte verka stöddig, men poesin är nog mitt uttrcksmdl!

Gabrielle Björnstrand sa...

frtfrnde?eftr hlva vecns gng?

Karin S sa...

Jpp.