2011-11-14

Carl Fredrik Hill på Waldemarsudde


Och här på björnstrand backwater kan man läsa min essä om honom.

Inga kommentarer :