2011-11-18

En antologi på en dag

I lördags var det dags för det årligen återkommande arrangemanget "Poesi på en dag" på Författares Bokmaskin.

Upplägget är att vem som helst som vill medverka kommer förbi Bokmaskinen under förmiddagen och lämnar en dikt för medverkan i en antologi. Boken framställs sedan under dagen, blir klar till kvällen då det hela firas av med fest och uppläsningar.

Eftersom det här faktiskt är en ojämn (till skillnad från Bonnier-antologin) och heterogen (till skillnad från...) antologi så är den väldigt mångskiftande, både kvalitetsmässigt och på andra sätt. Men det finns toppar i den som aldrig skulle ha publicerats i 32/2011, av så att säga ideologiska skäl.

En av de främsta poeterna som medverkar är Helén Öhgren (f. -82). Hon gör inte så mycket väsen av sig, men medverkar varje år i antologin. Hon har också gett ut diktsamlingar som inte nått utanför hennes närmaste bekantskapskrets. Men hon är en av Sveriges främsta kristna lyriker. Själv är jag inte kristen lyriker på det sättet, jag är kristen OCH lyriker, vilket är en delvis annan sak. Här hennes dikt ur Poesi på en dag 2011. (Hela antologin går att läsa digitalt på Bokmaskinens hemsida.)Kärleken

Utan kärleken är jag livlös
utan kärleken är jag hopplös
utan kärleken är jag rotlös
utan kärleken blir jag lätt rastlös

Utan kärleken blir jag färglös
utan kärleken är jag mållös
Kärleken bär mig
bygger mig
förlåter mig
älskar mig alltid

- Helen Öhgren

Inga kommentarer :