2011-12-26

Peter Lindforss om Sverige och världen

Landet jag försökte leva i
har gått sönder
Kanske berodde det
på människor som jag
som vägrade tjäna
det allmännas bästa
som söp och skrev dikter
och låg med fel personer

Kanske berodde det på något helt annat

Världen har gått sönder
Kanske berodde det
på girighet och hunger
eller på en mycket större brist

Kanske är det så enkelt att det är svårt att förstå

- Peter Lindforss

Inga kommentarer :