2011-12-25

Tranströmer genom julnatten från Halland

Jag ville hitta den här dikten, jag hittade den inte. Men Lennart Erling i Halland hittade den åt mig. Nu delar vi:


EPIGRAM

Kapitalets byggnader, mördarbinas kupor, honung för de få.
Där tjänade han. Men i en mörk tunnel vecklade han ut sina vingar
och flög när ingen såg. Han måste leva om sitt liv.


Ur "För levande och döda" 1989

2 kommentarer :

Lennart Erling sa...

Tranströmer när han är som bäst...

Gabrielle Björnstrand sa...

Ja, vi lär få återkomma till det...vad som är hans bästa,
jag noterar ivrigt skillnaderna, och att även han ibland tycks ha skrivit vad jag skulle kalla "arbetsdikter", just nu är jag kanske mest fäst vid hans prosadiktning...

Mer om det en annan icke juldag...