2012-01-23

När man talar om trollen - ännu en nollad tidskrift

Bibliotek i samhälle, bis, är även den nu nollad hos Kulturrådet, dvs den får inget tidskriftsstöd alls.

Är det en slump att det handlar om en vänsterpolitisk kulturtidskrift? Nej, knappast. Se Bengt Bergs kommentar på deras hemsida.


Det är ingen motsägelse att Kulturrådet snävar in stödet både för romantiska poesitidskrifter och vänsterkritiska publikationer. De tidskrifter som vill ha fortsatt kulturstöd tenderar att samla sig i en försiktig mittfåra, som jag skrev i en artikel för ett par år sedan. Vad gäller svensk poesi är det språkmaterialismen som är mittfåran.

Inga kommentarer :