2012-01-31

Poeter mot marknadshyror

I dessa tider när fastighetsägarna kräver uppemot 22 procents hyreshöjningar i Stockholmsområdet, är det hög tid att påminna om Facebook-gruppen Poeter mot marknadshyror (jag är själv medlem).

Här nedan gruppens programförklaring.

*

Trycket från fastighetsägarna att skjuta hyrorna i höjden har definitivt ökat med nytillkommen lagstiftning där allmännyttan ska drivas helt affärsmässigt, och med nya krav på marknadsanpassade hyresnivåer för Stockholms innerstad. Därför lyder fältropet:

Poeter mot marknadshyror

Vi kommer att arrangera ett politiskt poetryslam under våren och meddelar tid och plats när det är klart. Temat eller problematiken är inte bundet till hyresfrågor, utan eroderingen av kollektiva värden står i en mycket tydlig relief till Regeringsformens 2§ som lyder:
...
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.


Mats Barrdunge & Johan Nordgren

3 kommentarer :

Andreas Björsten sa...

Om fler ansluter sig kanske det hela så småningom leder fram till en antologi.

Andreas Björsten sa...

Om fler ansluter sig kanske det hela så småningom leder fram till en antologi.

Andreas Björsten sa...

Av en pågående utställning på Stockholms stadsbibliotek på Sveavägen kan man förresten se att förvånansvärt många poeter och författare bor i bostadsrätt.