2012-03-11

Svenska lokaliteter

Skylt utanför AF på Tunnelgatan:
Här dog den svenska modellen.

Inga kommentarer :