2012-03-03

En promenad på norra Kungsholmen

Idag har jag gått på Pär Lagerkvists Gata.
Gav den mig ångest? Ja, det gjorde den.
Det var de nyrikas gata
i ett planerat, själlöst kvarter.

Inga kommentarer :