2012-05-03

Nytt nummer av Tiden + alltid något bra med twitter

När jag får nya numret av Tiden (nr 2-3/2012) i min hand kan jag konstatera två saker: Dels att det är ett väldigt starkt nummer om arbetsmarknaden och välfärdsfrågor kopplade till den. Dels, och mer personligt, att mina dikter inte finns med (jag hade trott de skulle komma med i det här numret, men enligt uppgift kommer de nu i nästa).

Tiden gör en rad nedslag i en verklighet jag befinner mig mitt i; här några formuleringar från en av de viktigaste artiklarna, "Med unga som murbräcka" av Linnea Björnstam och Ulrika Vedin:
"Färre upplever sig kunna påverka sitt arbete, bestämma hur arbetet ska läggas upp, i vilken takt och när olika arbetsuppgifter ska utföras. I arbetaryrken hålls produktion och service i gång dygnet om, veckans alla dagar. Regelbundet kvälls- och helgarbete, men även nattarbete, blir allt vanligare. Stressen ökar, i både toppen och botten, bland arbetare såväl som tjänstemän."

Race to the bottom kallas det också.

Jag har sagt och skrivit tidigare att Tiden är en av de viktigaste kulturtidskrifterna. En av orsakerna att jag säger det är att tidskriftsområdet och det statliga stödet till det, är extremt nedrustat, så många av dess kolleger eller konkurrenter har slagits ut. Men Tiden försvarar också en benämning som kulturtidskrift i sin egen rätt.

Det här numret innehåller en 12-13 sidor kultur, däribland ett antal recensioner och debattartiklar, däribland en av Göran Greider. En ny dikt av Jenny Wrangborg publiceras över ett uppslag. Det är bra material, men jag slås ändå av tanken att dessa två poeter just nu är något av arbetarrörelsens säkra kort. Det finns inte så många andra kommunikativa poeter i dag som skriver tydligt om politiska frågor utan att släppa de estetiska kraven. Det är bra hantverk helt enkelt, i bästa fall också med inspiration.

Men det är ingen tvekan om att några av Kallskänkans (Jenny Wrangborg) bästa rader efter debutdiktsamlingen finns i hennes twitter-flöde. Som bland annat denna:

Rätten till arbete har bytts mot skyldigheten att söka jobb som inte finns.

2 kommentarer :

Gabrielle Björnstrand sa...

Ja, ser man på; det var en bra twitter; )
Och viktig text f.ö. Andreas.

Anonym sa...

Hej Andreas! MItt namn är Frida. Jag går på Skurups folkhögskolas skrivarlinje. Vi har släppt en antologi i samarbete med Ellerströms förlag. Vi undrar nu om du eller någon av dina andra medarbetare på den här bloggen skulle vara intresserade att få ett ex skickat till er? Vi skulle tycka det var väldigt roligt. Jag bifogar min mejladress, återkom gärna med postadress dit om det finns intresse.
Med vänlig hälsning
Frida Wahlberg

Wahlbergfrida89@gmail.com