2012-07-06

SkogsmissbrukVidarebefordrar den här bilden, och en lång artikel om Skogs(miss)bruket, från Lars Gustafssons blog.
Artikellförfattare är Civiljägmästaren Peter Lindgren. En internationell skogsvårdsexpert som kan fylla luckorna i Maciej Zarembas artikel, och dessutom understryka riktigheten i densamma. 

Inga kommentarer :