2013-05-01

Det goda i det onda

Kommissionärer för handel i EU fördömer den inhumana vårdslösheten i det förfallna fabrikshuset i Dhaka där nu dödssiffran stigit till över 400.
Man hoppas att den sedan länge gjorda deklarationen av kommissionären Karel de Gucht, om EU:s ideala hållning i handelsfrågor ska ha någon som helst tyngd:
"To monitor and ensure the implementation of international agreements and to tackle the unfair practices".
"Free trade to the benefit of all", har ju annars sett fler olyckor komma och gå, ju mer det bara är vissa somliga som benefittar sig.

Så det goda i det onda innehåller också en stillsam fråga om vad som är plåster på såren i redan skedda misstag, redan inkörda spår av utsugning i låglönefabriker -  detta "race to the bottom" som en BBC-reporter kallat det. 

Påven Franciskus har uttalat sig kritiskt gentemot det mördande fabriksarbetet: Han kallar det slavarbete, precis som jag gjorde häromdan. Från EU-håll hördes det här ropet. (Artikeln från Reuters.) Och idag var det 1:a maj.
Finns arbetets söner och döttrar - eller är det bara Herrarna kvar?


Inga kommentarer :