2013-05-26

Till Mor - utan tvekan


Inget kaffe på sängen idag heller                          
Mor ror själv, far hissar segel
Lilla syster har en burk full med
Maskrosblommor, den får mor
Mor är stor, havren gror

Utanför fönstret står blommorna
På rad, dag efter dag, för mor
Och far och alla deras små
Härligt att vara i en berså
Dricka kaffe, vicka tår

Mor kan inte räkna alla
Sina dagar och nätter
Av lycka och smycken
Päls och pälsänger
Samt sånger och säng

Far räknar inte snålt
Tar beslut om en ny segelbåt
Alla ska ut och segla
Till den stora ön i havet
Rödskären är navet

Mor undrar om det blåser
Far säger att det hjälper
Minsta barnet har en flytväst
Håller i en liten häst
Mor har sydväst

Stora syster sitter i fören
Önskar sig se en delfin                                                 
Delfiner från Knossos, Kreta, 1600 f Kr
Sjunger i kören
Av vågor och måsar och blåst
Paradiset är inte låst

Hej och hå Jungman Jansson
Ingen rädder för mor
Dagen idag är stor
Vi ska äta matsäck på skären
Men vi är inte där än.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Tillägg: En sommar på 50-talet fick min syster se en delfin i vår vik i Stockholms skärgård. Hon sprang förtrollad hem och berättade. En dag senare låg delfinen skjuten på en klipphäll. Ortens fiskarbonde hade skjutit den; med anledning av all fisk den skulle äta upp och alla nät den kunde ha sönder. Så går det för stora fiskar i små vatten. Men på Kreta var de heliga djur.Mor ror själv
sängen diag heller

1 kommentar :

Gabrielle Björnstrand sa...

Obs. Vänlig ironi. Avdelning töntdikt. Avdelning jag lattjar.