2013-05-22

Två citat: Anders Widoff

"Trygghet är ibland otydligt".

 
Vågorna lämnar stranden, 2005

"Målningen är en enkel, men märkvärdig, amatörmålning från Myrorna. Sådana har jag arbetat med tidigare. Denna gång fotograferade jag närstudier av delar av målningen. Det finns alltså flera scener. Dessa framträder annorlunda än målningen i stort. Båtarna är bara några centimeter stora på originalet; därav den rörande klumpigheten och den grova färgpåläggningen." 

Anders Widoff, konstnär

Inga kommentarer :