2014-01-25

Björsten vs. Gassilewski

Nej, jag kan inte länka till några recensioner av min bok, för det finns inga sådana!

Däremot hade jag missat det här, Bob Hansson skriver om en episod under språkmaterialismdebatten för nu nio år sedan.

Bob ägnar det bara några rader - ändå gjorde händelsen uppenbarligen ett tillräckligt stort intryck på honom för att han skulle ta upp den så här pass långt efteråt. Jag blev själv chockad av hätskheten i debatten, inte bara under den där klaustrofobiska resan med X2000.

(Vi var på väg ner till Göteborg och debatten på ABF om "Den radikala poesin". Bob, Jörgen Gassilewski, Åsa Maria Kraft och Jenny Tunedal. Ragnar Strömberg slöt naturligtvis upp i Göteborg. Datumet var den 6 mars 2005. Nej, jag var inte inbjuden som paneldeltagare, men jag åkte ner ändå eftersom debatten minst sagt berörde även mig och det jag var engagerad i som tidigare medarbetare på Lyrikvännen. Jag hade ju trots allt varit en av dem som startat debatten!)

Nå, det är inte bara Gassilewski som har snyggt formgivna böcker. Mitt bokomslag (och tecknerskan Elin Magnussons utställning) väcker intresse. Ur Borås tidning, se nedan.


Inga kommentarer :