2014-01-23

Femton rader om poesi

Poesin är död säger somliga.

Den verkliga poesin har aldrig tett sig mer nödvändig, aldrig haft en större uppgift.

Vårt svar är; vi står ännu bara i begynnelsen.

Poesi är näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.

Poesins öde är att ständigt ställa frågor och sakligt pröva på nytt,
att betvivla auktoriteten och misstro auktoriteter.

Poesin tror inte längre på några enhetsformler.

Poesins ansvar är att fördjupa vår kunskap, tänka självständigt
och förankra våra idéer i en personlig övertygelse.
Poesin skall lära av det förflutna.

Poesin skall inte rädas utopierna.

Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument
och övertygelsen som drivkraft.
Och uppgiften kan aldrig bli för stor.

Ty poesi - kamrater - det är att vilja något.

 
 
 
 
(resamplad poetik / u. palme & tc ericsson / jan 2014)

Inga kommentarer :