2014-01-22

Mygel inom bokbranschen – medlemmar i Bokrondellen gynnas

Enligt uppgift har Kungliga biblioteket nu 23 veckors eftersläpning i sin katalogisering. Det vill säga, det tar nästan ett halvår innan en bok som man givit ut blir sökbar i KB:s register.

Min egen bok ”Kärleksbikter”, utgiven av förlaget Fri Press och inskickad i oktober, finns således fortfarande inte med i KB:s söksystem Regina eller i det nationella sökregistret Libris.

Men den här långa väntetiden, fick jag snart klart för mig, gäller inte alla böcker, långt därifrån! Döm om min förvåning när jag såg att Ida Börjels diktsamling ”Ma” (Bonniers, 2014) finns registrerad på KB endast en vecka efter utgivningsdatum! Förklaringen heter Bokrondellen, ett samarbetsavtal mellan bokförlagen och bokhandeln, där även biblioteken får vara med på ett hörn.

Den som är medlem i Bokrondellen får för en kostnad av 300:- per bok förtur till katalogisering och böckerna läggs ut omedelbart i alla sökregister. Ägare till Bokrondellen är framförallt Bonnierförlagen och Norstedts. Adressen Sveavägen 56 är densamma som Bonniers adress.

Enligt Miriam Nauri, enhetschef på Nationalbibliografin på KB, försäkrar avtalet med Bokrondellen att ”böcker som är allmänt utgivna på bokmarknaden” snabbt finns tillgängliga. Hon glömmer då att kön för böcker och förlag som inte köpt in sig i systemet blir än längre. Det allmänna samarbetar här på ett närmast korporativistiskt sätt med den kapitalistiska förlagsbranschen, vilket leder till att böcker utgivna på småförlag (för att inte tala om print-on-demand-förlag som inte får vara med) trycks (!) ännu längre ut i osynlighet. Är detta verkligen syftet?

”Det är en service att hålla sig snabbt uppdaterad”, säger Miriam Nauri, Ja, men diktsamlingar som till exempel min hamnar i en rekordlång kö tillsammans med alla möjliga broschyrer och annat, allt som har givits ut i Sverige under året. Det är väl bara Ester Nilsson, protagonist i Lena Anderssons roman ”Egenmäktigt förfarande”, som vill påstå att det hon givit ut är någon slags broschyrer!

Inga kommentarer :