2014-02-09

Efter språkmaterialismen

Tidningen ETC har en hypotes om vad som kommer efter språkmaterialismen. Fast väl att märka, de har inte så många poeter att nämna, utöver Jenny Wrangborg då.

Annars håller jag med om verklighetsbeskrivningen.

Inga kommentarer :