2014-02-09

Lukas Moodyssons bästa dikter

Ibland hinner ens förflutna upp en. I positiv mening.

Den här diktsamlingen innehåller torson till något underbart. Lukas Moodyssons (oauktoriserade) volym med ungdomsdikter känns som något som verkligen skulle behövas även i vår tids litterära klimat. Lukas början var ett löfte om att förändra den svenska litteraturen, i riktning mot något mer uttrycksfullt, glödande och känslosamt. I stället fick vi så småningom bara mer av samma sak, en rent teoretiserande litteratur, det senaste decenniet under namn av språkmaterialism.

Den intensiva samvaron (samtidigt: vi träffades bara sporadiskt i verkligheten) med Lukas Moodysson och Thomas C. Ericsson under några år betydde enormt mycket för mig. Det här var på sätt och vis den stora händelsen i mitt liv; att det från ingenstans gick att komma in och påverka den svenska litteraturen. Lukas lyckades bäst av oss – åtminstone hittills! – men ni måste förstå att detta under en period var som ett slags gemensamt projekt; vi triggade varandra till att skriva bättre och bättre dikter. Och det fanns hur många tidskrifter som helst att publicera sig i; Vår Lösen, Janus, Transit, Katten, Amalgam, RIP, Lyrikvännen, Galago, Den Blinde Argus, Spao Spassiba, permanent press, café Existens, Impuls, exilien… Vi jobbade med några av dem, andra medverkade vi i.

Dagens situation har i kontrast smultit ihop till något som är motsatsen till mångfald; två stora maktblock, det ena bestående av OEI, Glänta, Ord&Bild, det andra av 10TAL i ensamt majestät, står och bevakar svensk poesis utveckling och håller kollen. Centrallyriker, romantiker och estradpoeter göre sig ej besvär. Bara tillräckligt hippa och mondäna poeter – som gör sig bra på bild – får förmånen att medverka i 10TAL. (Och stjärnförfattare, förstås.)
...

Den unge Lukas var mycket av en romantiker, fast det kanske bara är jag som ser det? Nej, det finns där i så många av raderna! Det här är i all enkelhet min favoritdikt av den unge Lukas:

o denna längtan
bara blod
denna längtan

(ur brev till undertecknad april 1986)

”Någon har kidnappat golvet under dina fötter – vol 2” kan beställas via ett mail till denblindeargus@gmail.com
Det är Lukas oauktoriserade ungdomsdikter, men han känner till manuset!

Inga kommentarer :