2014-02-18

Gunnar Harding om Lyrikvännen

En tidskrift som Lyrikvännen bör redigeras så, att ingen poet eller grupp av poeter känner sig utestängd. Den tillhör den svenska poesin. Det var min inställning.
(ur Gunnar Harding, "Mitt poetiska liv", s. 376)

De här raderna läser jag som en ganska tydlig anspelning på stridigheterna kring Lyrikvännen 2004-2006. Men vilka som ska känna sig mest träffade, Boel Schenlaer eller Sjölin/Tunedal, förtäljer inte historien.

Jag vet ju vad jag tror. Boel Schenlaer försökte göra en bred, folkbildande lyriktidskrift.

Inga kommentarer :