2014-04-30

En språkmaterialistisk afton

På Författarförbundets scen Fyren blir det en diskussion om "Det talade ordet" onsdagen den 7/5 kl. 19. Så långt allt gott och väl. Jag citerar inbjudan:

"Våren på Fyren fortsätter i muntlighetens tecken! När poeterna Elisabeth Berchtold, Aase Berg och Fredrik Nyberg gästar Fyren handlar det om ljudlighet, ljudbarhet och om hur den skrivna dikten förhåller sig till den upplästa."

Sammansättningen av paneldeltagare får mig att baxna! Varken Elisabeth Bertchtold, Aase Berg eller Fredrik Nyberg har väl gjort sig kända som några förkämpar för den muntliga poesin, snarare tvärtom!

Författarförbundet sätter bockarna till trädgårdsmästare.

Inga kommentarer :