2014-04-01

Två recensioner

Boel Schenlaer recenserar Clemens Altgårds "Odöd". Och Stig Larsson publicerar ännu en av sina märkliga anti-recensioner (för man kan väl inte säga att texten till någon större del handlar om Linda Skugges bok "1989"?).

Inga kommentarer :