2014-04-03

Dikt

Minns du hur bitter du var?
Över vad?
Över att du inte kunde leva ditt liv.

Nu lever du ditt liv.

Inga kommentarer :