2014-05-10

Och ärligt talat

Detta är inget hotbrev; ingen utpressning utan en dikt skriven av »ett kontrollfreak«.
Dikten kommer från Nyckelviksskolans vårutställning. Jag tog en bild, men missade att notera författarens namn…

Inga kommentarer :