2014-05-10

Hånet mot poeter som talar till människor

Jag har så svårt att förstå hånet av den begripliga poesin. (Bernur är ändå ärlig med detta.)

De kommunikativa poeterna inom den etablerade bokutgivningen är ju i dag så otroligt få jämfört med de andra!

Jag råkar veta att en det finns stora förlag som aktivt motarbetar utgivningen av "begripliga" diktmanus. Det är alltså betydligt sämre odds att bli utgiven om du är kommunikativ poet! Jag skulle kunna tala om mig själv, men det gör jag inte, det finns andra betydligt mer etablerade poeter som haft samma problem.

För min egen del: Nej, poesin behöver inte alls vara omedelbart begriplig, snarare tvärtom. Men där måste finnas en lockelse, en stark laddning. Hos runt 90 procent av den svenska utgivningen saknas detta.

Inga kommentarer :