2014-05-20

Till FSK (= Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter) inför årsmötet

Öppet brev till FSK inför årsmötet 23/5.

Redan 2005 skrev David Karlsson en artikel i nättidskriften Alba där han tog upp frågan om nättidskrifterna borde ingå i det ordinarie tidskriftsstödet eller inte. Hans svar var: nej!

Detta därför att en nättidskrift kunde vara så mycket mer än en "vanlig", tryckt tidskrift; den kunde t.ex. betraktas som en utställningshall eller ett museum.

Nu tror jag inte detta var hans egentliga ärende. Hans viktigaste ståndpunkt och poäng var den att tidskriftsstödet redan är så nerbantat att det skulle drabba de tryckta tidskrifterna om man dessutom införlivade nättidskrifterna inom samma stödramar. Resultatet skulle så att säga kunna bli en kannibalism där allt fler slåss om ett i praktiken minskande stöd.

Jag tycker effekten har blivit just den han fruktade. Alla nättidskrifter och alla tryckta tidskrifter slåss nu om samma summa, i nuläget 19 miljoner kronor. Resultatet blir just att allt fler blir utan. Stödet är orimligt lågt! - jämför exempelvis med presstödet där en enda dagstidning kan få ett stöd motsvarande vad samtliga Sveriges kulturtidskrifter - oavsett distributionsform - får. Vad gör FSK i denna fråga?

Inga kommentarer :