2015-01-28

När Jesper Olsson skriver om kulturtidskrifter

I samband med debatten om kulturtidskriftsstödet, under den intensiva decembervecka när kulturutskottet ville dra ner tidskriftsstödet från 19 miljoner till 4 miljoner (som bekant backade de från detta i sista ögonblicket) publicerades det en hel del vettiga debattinlägg. Så också detta av Jesper Olsson i SvD. Jag håller ju med om det mesta som står där. Och ändå - det är något som skaver.

När Jesper Olsson skriver så här:

”Det rör sig om vad man i många sammanhang betraktar som ’felräkningspengar’. Men för otaliga ambitiösa publikationer – från Ord & Bild till OEI till Opsis Kalopsis, för att bara nämna några på O – innebär det en katastrof.”

Vad varken Jesper Olsson själv eller SvD nämner är att han själv ingår i redaktionskommittén för OEI, en av de tidskrifter han lyfter fram i passusen ovan. Vad som möjligen för några framstår som en slumpvis vald bokstav (nämligen bostaven O) är i själva verket motsatsen, den är vald just för att OEI ska kunna nämnas i artikeln.

Annars hade han ju lika väl kunnat nämna några tidskrifter på A – lika slumpmässigt – som de redan nedlagda Aorta och Artes, den vilande Aiolos (blev av med sitt tidskriftsstöd) och den än så länge existerande Aurora!

Men jag antar att jag kastar sten i glashus, jag nämner ju själv Aurora och Den Blinde Argus ibland. Men för det första får jag inte betalt för att skriva på den här bloggen, för det andra nämner jag dem inte varje gång jag lyfter pennan/datorhanden!

Skrivet från andra sidan de litterära barrikaderna, men det finns väl inga stridigheter längre inom den svenska poesin.

Inga kommentarer :