2015-03-10

Pensionskuvertet - varför mottas det så stillsamt?

Så har man då fått årets upplaga av det orangea kuvertet. Och jag konstaterar återigen att det inte kommer att gå att leva (jag sa leva) på sin pension om man går vid den lagstadgade pensionsåldern 65. Den utlovade pensionen skulle bli långt under hälften av - i mitt fall - en konduktörslön. Jag måste jobba till minst 67 år och fem månader för att få en pension som möjligen går att släpa sig fram på (13.400 kr - motsvarar ungefär den a-kassa jag hade 1991 innan a-kassan sänktes). Om det kommer att finnas några jobb att få om mitt nuvarande läggs ner är en annan fråga.

Det framgår av boken Rekordgenerationen (handlar om den generation som föddes mellan 1945-54) att de som ingår i denna generation inte tror att välfärdssystemen kommer att hålla i framtiden. Däremot är de övertygade om att de själva kommer att ha det fortsatt bra! De som ingår i ATP-systemet (som av en slump räknas inte intjänade ATP-poäng för dem som är födda efter 1954) har - om man får generalisera - betydligt bättre pensioner än de som kommer sedan. OBS! Detta gäller inte alla; men förutsättningarna att få en bra pension har för dem varit bättre.

Vad var det Göran Persson sa:
"När folk förstår hur det nya pensionssystemet slår kommer de att göra revolution!"

Nej, det var inte riktigt så han sa. Enligt Wikiquote sa han så här:

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i pension ser vad vi gjort."

Detta sa han 2005. Nu har det uppenbarligen gått tio år sedan dess. Om ytterligare tio år kommer nog ilskan att vara utbredd.

- Nej, svenskarna gör aldrig revolution med undantag för Gustaf III den 19 augusti 1772 (riktning: enväldet). Dessutom var det nära revolution under hunger- och potatisdemonstrationerna april 1917.

Inga kommentarer :