2015-03-17

Ragnar Strömberg om att debutera 1975

"Jag [var] visst och sant sprungen ur vänsterrörelsen, men min diktning var en utbrytning ur och en avståndsmarkering gentemot den sorts flacka, kraftlöst agitatoriska, parollskrikande "dikt" som förknippades med rörelsen. Redan titeln [utan önskningar] väckte misshag hos politrukerna och 40 år senare kan jag konstatera att ingen av de - faktiskt ganska få - som då framhölls som exempel på politiskt medveten dikt, längre skriver."

ur mail från Ragnar Strömberg, publicerat med hans tillstånd.

Inga kommentarer :