2015-04-24

Dikter skrivna på härbärgen

Dikter skrivna på härbärgen
av människor
som vant sig av med att vara robotar.

Inga kommentarer :