2015-04-24

Läs gärna Ivor Southwoods Prekaritet 2.0!

”Som jag redan har beskrivit är välfärdsstaten på väg att träda tillbaka och lämna plats för privatiserade utbildningskurser och program där deltagarna måste arbeta för sin a-kassa, samtidigt som jobbsökarjobbet belastar dem med ännu mer prekärt och oregelbundet arbete. Distinktionen mellan arbete och arbetslöshet förefaller alltmer godtycklig i spannet mellan arbetsförmedlingskundens ansvarsskyldigheter och den oavlönade praktikantens självmarknadsföringsplikter, mellan bemanningsföretagets ständigt jourhavande anställda och den virtuella assistentens jakt på virtuella kunder.”

(s. 89, ur avsnittet Jobbsökande som karriär)

Ivor Southwoods bok Prekaritet 2.0 kom 2011 på Tankekraft förlag, Den skildrar hur arbetsmarknaden har utvecklats i Storbritannien men skildringen kunde lika väl vara hämtad från Sverige. De huvudsakliga beståndsdelarna är desamma; privatiseringar, påtaglig dominans av tillfälliga anställningar och bemanningsföretag, meningslösa arbetsmarknadsåtgärder, tvångsarbete för att behålla a-kassan…osv. I Sverige verkar det som om sossarna har svikit ett av sina viktigaste vallöften: att avskaffa fas 3. (Dagens Arena var först med nyheten.)

Inga kommentarer :