2015-05-09

Litteraturtidskrifternas förvandlingar 2

Svenska Akademien går in och korrigerar Kulturrådet?

Tidskriften Aiolos är tillbaka, efter en längre tids träda. (Tror de gav ut ett nummer under 2014.)

Faktum är att de av för mig oförklarliga skäl blev av med sitt produktionsstöd för kulturtidskrifter i sökningen inför 2014. Året innan hade de ett produktionsstöd på 150.000 kr och plötsligt tillhörde Aiolos de nollade tidskrifterna! De var plötsligt jämställda med en annan nollad tidskrift som Aurora.

När Aiolos nu är tillbaka är det med en ambitiös utgivningsplan, fyra fullmatade nummer är planerade under 2015. De första två numren har temat Metamorfoser. Redaktionen är ny (Jan Arnald är inte längre med) men inriktningen är densamma, mot publicering av klassiker och texter kring estetisk teori, gärna med en romantisk anstrykning.

Inramningen är helt och hållet akademisk, detta sagt så värderingsfritt som möjligt från mitt håll, mer som ett konstaterande. Redaktionens adress är institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

För att medverka i Aiolos med dikter eller dramatik måste du heta sådant som Petrarca eller Euripides. Så det är knappast någon tidskrift som tillför några publiceringsmöjligheter för svenska poeter. Ändå är det viktigt att den finns.

Det måste Svenska Akademien också ha tyckt. Det intressanta är nämligen att de finansierar utgivningen under 2015. Så påkostade som numren är – något annat vore inte möjligt än att redaktionen har hittat en finansiär. Hur mycket pengar det rör sig om vet jag inte – Svenska Akademien har inte svarat – men det kan knappast röra sig om mindre än 100.000 kr i ett nytt slags kulturtidskriftsstöd.

Ser vi här det första exemplet på att Svenska Akademien går in och korrigerar Kulturrådets beslut?

Inga kommentarer :