2015-07-06

Ur brev från Branwell Brontë till William Wordsworth

/…/
Ni måste förlåta mig, Sir, att jag dristar mig att vända mig till den vars böcker jag har älskat mest i vår litteratur och som för mig mest har varit som en gudom i tankens värld – och lägger fram inför honom ett av mina verk och ber honom ge ett omdöme om innehållet – jag måste vända mig till någon vars dom inte kan överklagas, och sådan är den man som har utvecklat skaldekonstens teori lika väl som dess praktik, och bådadera på sådant sätt att det kommer att bli ihågkommet under tusen år framåt.

Min avsikt, Sir, är att träda ut i offentligheten, och jag förlitar mig inte enbart på dikten, som väl kan låta farkosten skjuta ut från land men inte förmår bära den vidare - - - Förnuftig och vetenskaplig prosa, djärva och energiska insatser i livet skulle ge större rätt till världens uppmärksamhet och därpå skulle så dikten kröna detta namn med ära och glans – men ingenting av detta kan jag gripa mig an med utan medel och eftersom jag inte äger sådana måste jag på alla sätt sträva efter att förvärva dem. I dag då det inte finns en verksam poet värd ett öre måste verkligen fältet vara fritt om en bättre person kan träda fram.

(daterat 10 januari 1837, utdrag ur ”Familjen Brontë – en brevbiografi”, Bonniers 2004. Översättning: Gun-Britt Sundström)

Inga kommentarer :