2015-09-17

En dikt ur "Nervsystem"

Ett av de senaste decenniernas finaste dikt- och bildsamarbeten finns i Leif Elggrens och Eric Fylkesons gemensamma bok "Nervsystem" (Cavefors, 1976). Leif Elggren är angiven som upphovsman till denna skrift som innehåller 18 originalteckningar "med illustrerande text av Eric Fylkeson". Det är alltså den här boken som har lånat ut sitt namn till den nu aktuella danska poesiantologin!

Boken faller av sig själv upp på min favoritdikt av Fylkeson; det är bondens vy av världen.

Bondens mentala kännetecken
är att han vet
men inte bryr sig om
att han vet.

Ofta muttrar han:
Jesus Kristus
Återvänd aldrig
Dom blir bara sura.

- Eric Fylkeson

Inga kommentarer :