2015-10-05

En enrading av János Pilinszky

Jonas Ellerström skriver i sin mycket fina essäbok om poesi "Hemlängtan ur världen" att den kortaste dikten man kan tänka sig nog är på två rader. En enrading blir däremot närmast en aforism eller en anteckning. Detta skriver han i stycket om Richard Brautigan.

Skulle då en enda rad vara för kort för att uppnå poetisk förtätning? Eller snarare upprätta ett spänningsförhållande på sidan. Jag är inte så säker på den saken.

Jag har på senare tid (tyvärr) själv börjat skriva en del enradingar (man kan ju också ta rubriken till hjälp för att få det att fungera som en dikt, men inte heller det är nödvändigt).

När jag läser János Pilinszkys diktsamling "Krater" (på svenska 1987 av Karl Vennberg och Gabor Harrer) stöter jag på följande dikt på s. 53:

"På en gravsten

Överhettad blombukett."

Detta apropå den förkättrade ungerska poesin. Lite frid och tystnad åt den dikten.

Inga kommentarer :